Rodo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:


Administratorem danych osobowych klientów strony internetowej www.idea4me.pl jest Idea4me.pl Kamila Cybulska ul. Stanisława Staszica 24/9 59-300 Lubin Dane kontaktowe firmy:  adres email: biuro@idea4me.pl lub pocztą zwykłą pod adresem: ul. Stanisława Staszica 24/9 59-300 Lubin


1/ Firma przetwarza dane osobowe w celach:
(1)    świadczenia usług proponowanych przez firmę Idea4me - podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
(2)    rozwiązywania problemów technicznych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
(3)    rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Firmy – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
(4)    obsługi próśb klientów , które do nas kierują (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
(5)    Przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
(6)     windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f  RODO),
(7)    przechowywanie danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa). (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
(8)    wysyłania newsletterów, organizacji akcji marketingowych i promocyjnych, udzielania rabatów dla stałych klientów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

2/ Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy z Firmą.

3/ Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

4/ Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5/ Odbiorcami danych osobowych oprócz firmy będą:
(1)    podmioty dostarczające usługi administracyjne, konsultingowe, marketingowe, informatyczne oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Firmy,
(2)    organy administracji publicznej
6/ W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Firmy z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kwestia ochrony danych osobowych w sklepie została szczegółowo opisana w POLITYCE PRYWATNOŚCI.

 

 

A o tym piszemy na naszym blogu

Używamy plików tekstowych zwanych „cookies” („ciasteczka”), by uczynić naszą stronę łatwiejszą w użytkowaniu. Dowiedz się więcej.

x