Kilka słów o celach marketingowych

Marketing i promocja

Promocja strony internetowej w sieci nie jest możliwa, jeśli nie poprzedzi jej skrupulatne planowanie. Jednym z najistotniejszych aspektów tego planowania jest wyznaczenie konkretnych celów. Dlaczego cele marketingowe są tak ważne?

Kilka słów o celach marketingowych

Cel marketingowy podstawą całej strategii

Jak dobrać odpowiednie rozwiązania, gdy cele są nieznane? Jak mierzyć osiągnięcia i wprowadzać poprawki, gdy punkt docelowy jest nieokreślony? No właśnie - to niemożliwe. Dlatego eksperci do spraw marketingu zwykle zachęcają swoich klientów do precyzyjnego określenia celu lub celów marketingowych. Aby je wskazać, warto jednak najpierw zapoznać się z definicją. Niemal wszyscy specjaliści w tej dziedzinie zgadzają się co do tego, że cel marketingowy musi być realny. Zatem nie myśl, że chodzi tu o odległe marzenia.

A więc jak zdefiniować cel marketingowy? Warto posiłkować się złotymi myślami ekspertów. Dobrze więc od czasu do czasu zacytować Johna Westwooda, który twierdzi „Cel marketingowy dotyczy związków pomiędzy produktami i ich rynkami (jakie produkty chcesz sprzedać na rynku). Najważniejsze, by nie mylić celu ze strategią. Celem jest to, co chcesz osiągnąć, strategia mówi ci, jak to zrobić.” (John Westwood, „Marketing plan. Czyli jak zdobyć klienta”, „Businessman book”, Gdynia 1988)

Jak tworzyć cele marketingowe?

Trudno nie wspomnieć o SMART, czyli popularnym modelu tworzenia celów marketingowych. Każdy, kto choć trochę interesuje się reklamą, słyszał o tym sposobie. SMART to skrót łączący w sobie cztery istotne czynniki. Mianowicie, według tego modelu cel marketingowy powinien być:

 

Smart - tablica 

 

  • specific (konkretny) - cel musi skonkretyzowany najbardziej, jak to tylko możliwe. Należy wskazać szereg elementów, które składają się na osiągnięcie celu lub określić ilość - jeśli charakter celu na to pozwala.
  • measurable (mierzalny) - cel musi być mierzalny, nie powinien być abstrakcyjny. Najlepiej, by można było po prostu policzyć dotychczasowe osiągnięcia, celem sprawdzenia, czy cel został zrealizowany. Przykładowym celem marketingowym jest więc określona kwota wzrostu przychodów, zyskanie konkretnej liczby zapytań o usługę, poprawa user experience, dzięki zmianie konkretnych elementów. Jeśli mierzenie osiągnięć jest utrudnione (tak jest na przykład, gdy chodzi o poprawę user experience), zaleca się organizację ankiet, badań opinii.
  • attainable (osiągalny) - masz wielkie marzenia? Świetnie! Jednak tworząc cel marketingowy skupiaj się na niewielkich krokach. Owszem, realizacja poszczególnych celów marketingowych może pomóc Ci w dążeniu do spełnienia tych marzeń, jednak odbywa się to stopniowo. Można spotkać się także  z interpretacją, że litera A w skrócie S.M.A.R.T. nawiązuje to „ambitious”, a zatem cel powinien być ambitny, lecz zarazem osiągalny.
  • relevant (istotny) - cel musi być dostosowany odpowiednio względem całej strategii marketingowej, by jego osiągnięcie przełożyło się na realne efekty w sferze budowania renomy czy wzrostu przychodów z biznesu.
  • time-bound (określony w czasie) - wyznacz moment, w którym nadejdzie czas na podsumowanie działań marketingowych. Działania te można podzielić na poszczególne etapy. Jeśli cel nie został osiągnięty, warto dopracować metody, zmienić je odpowiednio względem potrzeb. W niektórych wersjach, aspekt ten opisuje się jako „tangible”, co oznacza, że cel powinien być możliwy do uchwycenia za pomocą jednego z 5 zmysłów. 

W języku angielski SMART oznacza „sprytny”, natomiast SMARTER „sprytniejszy”. Ambitni stosują się więc do metody S.M.A.R.T.E.R.. Dwa dodatkowe elementy to E jak „exciting” oraz R jak „recorded”. Oznacza to, że cel marketingowy powinien być na tyle ekscytujący, by motywował do działania. Jednocześnie, warto sobie cel zapisać („record”), aby nie mieć wymówek... (źródło: Wikipedia)

Gdy już wyznaczysz cele, możesz przystąpić do tworzenia strategii ich osiągnięcia. To skomplikowane zajęcie, zatem jeśli potrzebujesz fachowej porady nie szukaj informacji w sieci lecz zamiast z tego skontaktuj się ze specjalistami z idea4me! Istotne jest indywidualne podejście i szczegółowa analiza.

 

Zobacz także

Używamy plików tekstowych zwanych „cookies” („ciasteczka”), by uczynić naszą stronę łatwiejszą w użytkowaniu. Dowiedz się więcej.

x